Gizlilik Politikası

Home / Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, sizlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) uyarınca veri sorumlusu olan Airport Outlet Center tarafından işlenmesine ilişkin olarak
bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak
kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi
gelmesi halinde, Airport Outlet Center kullanıcının ve kullanıcı tarafından tutulan diğer ilgililerin
talep edilen bilgilerini yetkili mercilere bildirmek hakkına sahiptir. Ancak, söz konusu bildirim
hakkı, Airport Outlet Center’in anılan bilgileri sisteminde tutmakla sınırlı olduğu süre ile sınırlıdır.
Ayrıca, benzer bir durumda Airport Outlet Center, taraflar arasında kararlaştırılmış veya
kararlaştırılacak gizlilik prensipleri hususunda birtakım tedbirleri alma hakkına da sahiptir.
İşbu Gizlilik Politikasında kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları
tanımlayabilecek isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Kullanıcıların
veya müşterilerin Airport Outlet Center’e ait www.airportavm.com.tr ya da işletilen diğer online
platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için
kullanacaktır. Airport Outlet Center, kişisel bilgileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında
kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya
kullandırmayacaktır.
Kişisel bilgileriniz hiçbir durumda bu metinde veya taraflar arasındaki diğer anlaşma koşullarında
öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Airport Outlet Center tarafından
iletilen elektronik iletileri onaylamıyor iseniz info@airportavm.com.tr mail adresine bu isteğini
belirten ileti göndererek listeden çıkmanız gerekmektedir.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.airportavm.com.tr web sitesi üzerinde veya
yazılımda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Airport Outlet Center gerektiğinde
IP adresi tespiti yapabilecek ve bunu kullanabilecektir. IP adresleri, Müşterileri/ Kullanıcıları genel
bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Airport Outlet Center, kişisel bilgilerinizi özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak
addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen
istisnalar dışında kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini
veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı
ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizlerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik
bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Airport Outlet Center ‘un sorumluluğu olmayacağı
gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Airport Outlet Center ‘un herhangi bir
zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Müşteriye/ Kullanıcıya aittir. Airport Outlet
Center, sizlerin vereceği destek ile kişisel bilgilerinizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır.
Kişisel bilgilerinizin silinmesi, değiştirilmesi veya güncellenmesinin gerektirdiği hallerde Airport
Outlet Center ile info@airportavm.com.tr e-mail adresinden irtibata geçmenizi rica ederiz.
Airport Outlet Center, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini herhangi bir sebepten dolayı bildirimde
bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Değiştirilen hükümler
www.airportavm.com.tr web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Web sitesinde yer alan
her türlü yazılım, tasarım, ürün ve içeriğin her türlü telif hakkı Airport Outlet Center’e aittir. İzin
alınmaksızın kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

COOKİE (ÇEREZ) POLİTİKASI

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Airport Outlet Center, sistem tecrübesini
arttırmak ve daha performanslı bir kullanım sunmak amacıyla Cookie- Çerez isimli küçük metin
parçacıklarını kullanabilir.
Cookie kullanıcının sabit diskinde saklanan ve kullanıcı ile ilgili bilgi taşıyan dosyadır. Çerezler,
bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.
Ayrıca, kullanıcı hakkında istatiksel bilgi edinmeye ve içerik üretilmesine yardımcı olurlar. Teknik
iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne
kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar/üyeler için özel tasarlanmış
sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerezler, ana bellekten
veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.
Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak
teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı
verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirsiniz.

Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

GEÇİCİ ÇEREZLER

Oturum çerezleri, ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını
sağlamaktadır. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi
amaçlarla kullanılırlar. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir, siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar
geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir.

KALICI ÇEREZLER

Bu çerezler bilgileriniz ve seçimlerinizin bir sonraki ziyaretinizde internet sitemiz tarafından
hatırlanmasına yardımcı olurlar. Kalıcı çerezler, sitemizi ziyaret ettiğiniz tarayıcınızı kapattıktan
veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bile saklı kalır. Tarayıcınızın ayarlarından silinene
kadar bu çerezler tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir.
Sistemin düzgün bir şekilde yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş
yapabilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için zorunlu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin olmaması
durumunda internet sitesi düzgün çalışmaz.

Reklam Çerezleri

Reklam ya da diğer adıyla Hedefleme çerezleri, ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi
ve sunmamızı sağlayan çerezlerdir. Sizi tanıyabilmemiz ve size özel reklamlar sunabilmek adına
web sitemize ve mobil sitemize, reklam verdiğimiz diğer web sitelerine üçüncü taraf reklam
çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklamlarımızın verimliliğini ölçmek için
kullanılmaktadır.

Tercih Çerezleri

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Google Analytics

Google Analytics kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz
aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesi kullanımınızla ilgili kişisel veri niteliğindeki
bilgiler (İsim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a
gönderilir ve Google tarafından kaydedilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

(Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni)
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Airport Outlet Center; Veri
Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, Sistem’ de ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde paylaşmış olduğunuz
kişisel bilgileri; kanunda belirlenen şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek,
kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla
güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde
aşağıda belirtildiği durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, aktarabilecek,
sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
Ayrıca, kişisel verileriniz; yapılan işlem kayıtlarının
yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız
sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirket hissedarı ve
iştiraklerine; yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket çalışanlarımıza, hukuk, mali ve vergi
danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara
aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Kapsamı Nedir?

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri,
tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, ödeme işlemine ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde
veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen Kullanıcıların
kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d
hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir?

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddesi uyarınca, (IP adresiniz, Sistemin hangi bölümlerini
ziyaret ettiğiniz, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi vb.) sunucularımızdaki problemleri teşhis
etmek, Sistemi yönetmek, Sistem ile Kullanıcı bağlantısını en hızlı şekilde sağlayacak veri
servisine ulaşmanızı temin etmek, istatistiki değerlendirme yapmak ve kişiselleştirilmiş bir
deneyim sunabilmek adına Airport Outlet Center tarafından toplamakta ve kullanmaktadır. KVKK
ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kişisel veri kapsamında olmayan site ziyaret saatleriniz ve
günleriniz, sitede harcanan veya harcanmayan süreler gibi veriler esas itibariyle istatistiksel
tespitler amacıyla da kullanılacaktır.
Airport Outlet Center, Kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır,
hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır:
Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
Ödemelerinizi gerçekleştirmek,
Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek,
Bilgilerinizi güncellemek,
Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,

 1. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini
  sağlamak,
  Yayınlar göndermek,
  Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
  Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
  Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,
  Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı Nedir?
  Airport Outlet Center, sunduğu hizmet dolayısıyla öğrendi her türlü bilgi, standart ve uygulama,
  yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler
  dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgileri ticari sır ve
  gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri sizlerin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi,
  açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, sizlerin yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini
  engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Ödeme
  işlemleri ile hukuksal durumlarda kişisel bilgilerin ve/veya kullanıcı IP adreslerinin üçüncü
  partilerle paylaşılması zorunlu olabilir

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanıyor?

Airport Outlet Center, temin ettiği kişisel verileri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen
bir süre olması durumunda kanuni sürelere uyularak; eğer böyle bir süre söz konusu değilse de
veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel verilerinin daha fazla
saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde ise kişisel veriler silecek, yok edecek ya
da anonim hale getirecektir.

Kullanıcıların (Veri Sahiplerinin) Hakları Nelerdir?

Kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir
aktarım yapılacaktır. KVKK’nın 11 maddesi kapsamında, Airport Outlet Center ‘a yazılı olarak
veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin,
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan
07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.
Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, info@airportavm.com.tr e-posta adresine mail
göndermek suretiyle göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.
Airport Outlet Center, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ek
maliyet tutarı kadar tarafınızdan ayrı bir ücret alınabilir. Airport Outlet Center, talebi kabul etme
veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik
ortamda bildirme hakkına sahiptir ve bu bilgilendirme tarafınızca bildirilen mail adresinize
yapılacaktır.
Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Airport Outlet Center talebinizin gereğini yerine
getirecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde
başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Airport Outlet Center ‘ın cevabını öğrendiği
tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula başvuru
hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Airport Outlet Center’a
karşı başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz.
Ayrıca, yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği açıklandığı
üzere, mevzuatın Kullanıcıdan açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkân verdiği
haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını
bildiririz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada
belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.