İstanbul Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yazısı

İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALAR BİRLİĞİ SAYIN BAŞKANIĞI’NA

İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALAR BİRLİĞİ SAYIN BAŞKANIĞI’NA

                                                                                                          İstanbul, 20.10.2016

Konu: 26.02.2016 tarihinde 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12. 13. ve 14. Maddesi uyarınca Alışveriş Merkezimiz bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere tahsis edilecek işyerlerinin kiralanmasına ilişkin duyuru hakkındadır.

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri İcra Edenlere Tahsis Edilecek İş Yerinin Kiralanmasına İlişkin Duyuru;

 

Alışveriş Merkezi’nin Adı: Airport Outlet Center

Alışveriş Merkezi’nin Adresi: Londra Asfaltı üzeri Atatürk Havalimanı Kavşağı Bakırköy, İSTANBUL

Kiraya Verilecek İşyerlerine Ait Bilgiler: 134 m2, 80 m2, 150 m2 bağımsız bölümler

Kiralama Tarihi:

Başvuru Adresi: Londra Asfaltı üzeri Atatürk Havalimanı Kavşağı Bakırköy, İSTANBUL

Son Başvuru Tarihi:

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-Esnaf Odası Kayıt Belgesi

2-Vergi Levhası

3-Faaliyet Belgesi

4-İmza Sirküleri

5-Ne amaçla kiralanmak istendiğine dair belge ve bilgiler

 

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12. 13. ve 14. Maddesi uyarınca Esnaf ve Sanatkârlar ile Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek istenmekte olup, Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca tahsis edilecek işyerlerinin kiralanmasına ilişkin duyuruda yer alması gereken bilgilere yukarıda yer verilmiştir. Başvurumuzun internet sitenizde Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 14/2. Maddesi uyarınca ilan edilmesini talep etmekteyiz.

Airport Outlet Center